Jeg tilbyder kurser, oplæg og temadage primært indenfor følgende områder

 • Positiv psykologi - trivsel og motivation 

 •  Coaching

 • Aktionslæring

 • Ledelse og teamledelse

 • Projektledelse

 • Innovation

 • Mødeledelse og facilitering

 

Hvad enten det gælder kursus, oplæg eller temadage afstemmer vi sammen indholdet og arbejdsmetoderne, så vi matcher målgruppens ønsker. 

 

 

Jeg tilbyder coaching inden for følgende områder

 • Individuel coaching

 • Gruppecoaching/supervision

 • Teamcoaching

 • Ledercoaching

 

Jeg er en nærværende og autentisk coach med en professionel tilgangsvinkel. Jeg inviterer dig til et trygt og deltagende udviklingsrum, hvor min coaching er rettet mod, at du bliver i stand til at udforske temaer og dilemmaer, som du ønsker en afklaring på. Min coaching henvender sig til såvel enkelt personer som grupper, og det kan relatere sig til såvel arbejdsliv eller privatliv.

 

Jeg tilbyder aktionslæringsforløb til faggruper som fx

 • Pædagoger

 • Lærere

 • Ledere

 • Konsulenter

 

Aktionslæring er en systematisk og afprøvet metode til at udvikle praksis. Dette gøres ved kontinuerligt at eksperimentere, observere og reflektere over praksis inden for en fastsat periode, og med fokus på en udvalgt problemstilling eller forundring. Når man eksperimenterer med sin praksis og afprøver nye ideer, og man arbejder systematisk med metoden, bliver man i højere grad bevidst om, hvad det er, som virker i praksis, og hvad man skal udvikle mere af. 

I mit arbejde med aktionslæring tager jeg udgangspunkt i fokuspersonernes erfaringer og ønsker, og tilrettelægger forløbene sådan, at der tages højde for, at aktionslæringsforløb kan indgå som en del af den praksis, der allerede finder sted

 

Herudover tilbyder jeg rådgivning og sparring med fokus på ledelse, pædagogisk udvikling, trivsel og motivation samt konflikthåndtering.

 

 

 

Som selvstændig konsulent løser jeg endvidere opgaver bredt for flere store uddannelsesinstitutioner. Jeg er bl.a. tilknyttet Professionshøjskolen UCC som ekstern lektor og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Begge steder har jeg undervisnings- og vejledningsopgaver på Diplom og Akademiniveau samt en bred vifte af konsulentopgaver.