top of page

Om mig / CV

Uddannelsesbaggrund

 • 3 årig Positiv Psykologisk Coachinguddannelse med certificering

 • Coaching som ledelsesmæssig kompetence. Diplommodul, DJØF

 • Cand.pæd. i almen pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

 • Den Pædagogiske Diplomuddannelse, Danmarks Lærerhøjskole

 • Merkonom i Personaleadministration, Roskilde Handelsskole

 • Fritidspædagog, Dansk Fritidshjemsseminarium

 

Erhverv

 • Selvstændig konsulent og ekstern lektor

 • Lektor, Professionshøjskolen UCC,Ledelse og Organisation/KLEO 2008-2015

 • Pædagogisk administrativ konsulent, Albertslund Kommune 2007-2008

 • Udviklingskonsulent, Herlev kommune 2003-2007

 • Forskningsrelateret arbejde, Danmarks Pædagogiske Universitet 2001-2002

 • Gæstelærer ved Hovedstadens Pædagog–Seminarium 1999-2000

 • Daginstitutionsleder, souschef og pædagog i hhv. Køge og Roskilde Kommune 1981-1997

 

Publikationer   

 • Janne Olsson og Lene Nyboe Maltzahn. Aktionslæring som metode til udvikling af inkluderende praksis i antologien: De mange veje mod inklusion. Billesø & Baltzer, 2014

 • Janne Olsson og Nanna Koefoed-Melson. Aktionslæring i antologien: Innovativ evaluering i dagtilbud. Forlaget Dafolo, 2012

 • Janne Olsson og Stine Rahr Thomsen. Aktionslæring i ledernetværk –udvikling afstrategisk ledelsespraksis i dagtilbud. Forlaget UCC, 2012

 • Janne Olsson og Nanna Koefoed-Melson. Aktionslæring – energi i pædagogiskpraksis. Vera – tidsskrift for pædagoger no. 55, juni 2011

 • Trine Pedersen, Nanna Koefoed-Nordentoft og Janne Olsson. Aktionslæring i dagtilbud – Udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi. Forlaget UCC, 2010

 • Jens Saarup og Janne Olsson. Børns spor ind i pædagogisk praksis. Forlaget CVUKøbenhavn & Nordsjælland, 2004

bottom of page